Evenementen

Inspiratiesessie ‘Hoe maak ik mijn winkel future proof’ Sittard

Datum: 3 juni 2019
Tijd: 18:00 - 19:30
Locatie: Rabobank Sittard, Bergerweg 49, 6135 KD Sittard

Hoe maak ik mijn winkel future proof?

Namens het RIC Limburg en het Business Innovatie Team Limburg (BITL) willen wij jullie graag uitnodigen op 3 juni aanstaande. Het BITL-team zal in een interactieve sessie jou op een inspirerende en uitdagende wijze meenemen in de dynamische omgeving anno 2019. In een wereld waar de komende 5 jaar meer veranderingen op stapel staan dan in de afgelopen 150 jaar is het belangrijk om te begrijpen wat er gebeurt en daar (actief) op in te spelen. Wat doet het veranderende koopgedrag van de consument met mijn winkel en hoe kan ik met de kansen en bedreigingen omgaan? Kortom: hoe kan ik mijn winkel toekomstbestendig maken.

Deze inspirerende sessie is echter veel te kort om een ieders bedrijf toekomstbestendig te maken. Hiervoor zullen je ook zelf actief aan de slag moeten! Om dit te bereiken zijn er diverse hulpmiddelen. Eén daarvan is het Business Model Canvas. Het BITL zal tijdens de inspirerende sessie de grondbeginselen van het model uitleggen en jullie uitdagen om samen met een aantal retailers in een aparte sessie het Business Model Canvas te gaan ervaren. Tijdens de inspirerende sessie is mogelijk je hier direct voor aan te melden. Deelname is gratis.

Pak jij samen met ons deze handschoen op en mogen we je op 3 juni begroeten om 18.00 uur bij Rabobank Sittard - Bergerweg 49.

Namens BITL en RIC Limburg, meld je hier aan