Evenementen

Werksessie 'Maak jullie straat uniek binnen het stadscentrum'

Datum: 14 oktober 2019
Tijd: 18:30 - 21:00
Locatie: In de stad van aanmelding

WERKSESSIE ONDERNEMERS ‘‘SAMEN AAN DE SLAG OM JULLIE STRAAT UNIEK TE MAKEN BINNEN HET STADSCENTRUM’’

(Deze sessie is bedoeld voor diverse ondernemers uit één dezelfde winkelstraat of plein = aanmelden met >4 ondernemers)

DE VANZELFSPREKENDHEID DAT BEZOEKERS DE BINNENSTAD BEZOEKEN OM TE WINKELEN IS VOORBIJ
De huidige maatschappij beweegt razendsnel en de consument van nu is kritischer dan ooit tevoren. Dit zorgt ervoor dat we als stad en ondernemers voor een aantal opgaven staan. Het is niet eenvoudig om de toekomstbestendigheid van winkelstraten te borgen. Wel speelt onderscheidend vermogen en identiteit voor een optimale winkelbeleving een groeiend rol, zowel voor de consument als voor de ondernemer.

WIJ ZIEN EEN VERSCHUIVING VAN VAKMANSCHAP OP RETAIL NAAR HET BEHEERSEN VAN VERSCHILLENDE VAKKEN
Op het gebied van marketing, internet, branding, gedrag etc. wordt er steeds meer van ondernemers verwacht. Naast het draaiend houden van de winkel, moet er nagedacht worden over (het houden van) een positie in het fysieke winkellandschap. Dat is een uitdagende opgave in de tijd waar het winkellandschap onder druk staat. Bij de positionering komen vragen naar boven rondom je identiteit; Wat maakt mij uniek? Hoe ga ik om met trends binnen het Retail landschap? Wie is nu eigenlijk mijn doelgroep, waar hebben zij behoefte aan en hoe bereik ik ze? Dit kun je alleen doen, maar door na te denken over de uniciteit binnen een straat creëer je een breder bereik én een sterkere positionering. Consumenten bezoeken jullie straat, plein of winkelgebied meer wanneer de openbare ruimte uitnodigend is. Een duidelijke identiteit van de winkelstraat draagt hier positief aan bij.

OM VORM TE GEVEN AAN DEZE IDENTITEIT ORGANISEREN WIJ EEN PRAGMATISCHE WERKSESSIE
We gaan gezamenlijk met jullie aan de slag voor het laden van jullie onderscheidend vermogen en identiteit op straat-, pleinniveau. In deze werksessie werken we resultaatgericht: we geven handvaten en praktische tips en tricks om concreet met dit vraagstuk aan de slag te gaan.

18.30u INTRO RIC EN KRAGTEN
Opening door Marlon van Wijlick bij het Retail Innovatie Centre in Roermond
18.40u INSPIREREN EN PRIKKELEN
Trends op het gebied van Retail welke inspiratie en richting geven aan het onderscheidend vermogen op straatniveau

WAT IS HET ONDERSCHEIDEND VERMOGEN VAN DE STRAAT?
Interactieve sessieronde 1: We gaan samen aan de slag voor het definiëren van jullie onderscheidend vermogen. Wat maakt jullie uniek en waarom komt de consument speciaal naar jullie omgeving?

VERSTERKEN VAN HET ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
Interactieve sessieronde 2: Hier gaan we samen aan de slag op straatniveau. We bepalen samen hoe we de identiteit en beleving van de fysieke winkelstraat kunnen versterken.

21:00 AFSLUITING

Aanmelden is mogelijk via marlon@riclimburg.nl