Overig

Afval recyclen is winst genereren

Volgens Renske Cox is er voor elke ondernemer winst te behalen door aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen. Renske is zelfstandig ondernemer en onder andere werkzaam voor Keyport en Economische Samenwerking Zuid Limburg (ESZL). Een van de projecten waar Renske aan werkt is InduSym. Speciaal voor ondernemers. Meer weten? Lees het interview.

“Als ondernemer kun je deelnemen aan het project InduSym, wat inhoudt dat ik samen met u ga kijken waar uw next step ligt als het gaat om 'Duurzaam ondernemen'. Dit begint met een inventarisatie bij u op locatie. Alle afvalstromen (ook de minder zichtbare, zoals koffiedrap, oude ICT en verpakkingen) en energiestromen worden in kaart gebracht. Vervolgens krijgt u een persoonlijk advies maar wordt ook aangegeven voor welke buur-ondernemers uw afval wellicht juist een grondstof kan zijn. Dit betekent dat afval niet langer afval is, maar ook dat het u minder geld kost om dit te verwerken of zelfs geld op kunt verdienen. Binnen dit project help ik u met het vinden en realiseren van dergelijke matches.”

Wat is het doel van dit project?
“Het doel van dit project is om ondernemers praktisch en laagdrempelig op weg te helpen en hen ook te inspireren in de vele mogelijkheden die er zijn. Vaak wil men wel maar ziet men de kansen niet, dit omdat de matches vaak sector-overschrijdend zijn. Zo kan de retail zelf niets met gebruikte verpakkingen, maar door het goed te scheiden en met meerdere bedrijven collectief te verzamelen, ontstaan er vele mogelijkheden. Daarnaast kijken we ook naar afval waar veel ondernemers mee te maken hebben. Denk hierbij aan koffiedrap, ICT afval (oude computers en telefoons) en koffiebekers. Voor een MKB'er met een klein volume is het lastig een oplossing te bieden, maar door het volume van meerdere ondernemers bij elkaar op te tellen wordt het een heel interessante business case. We gaan nu een pilot starten waar een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return) bij de deelnemende bedrijven de koffiedrap op gaat halen om hier zwammen op te laten groeien, die dan weer verkocht worden aan de lokale horeca. Tevens zal hij duurzaam papier leveren en gebruikte koffiebekers retour nemen zodat deze goed gerecycled kunnen worden.” 

Hoe is het idee van InduSym ontstaan?
“Het idee is ontstaan na veel één-op-één gesprekken met ondernemers. Zij gaven aan graag duurzamer te willen ondernemen, maar vonden het lastig dit te realiseren. Dankzij Keyport kregen wij de mogelijkheid te onderzoeken of deze methodiek werkt.”

Hoe verloopt het tot nu toe?
“Inmiddels hebben meer dan 100 ondernemers zich aangemeld om deel te nemen aan dit project. Naast inventarisaties op locatie bij ondernemers hebben er ook veel inspiratiesessies plaatsgevonden om ondernemers te informeren over de methodiek en te inspireren hoe zij met Duurzaam Ondernemen aan de slag kunnen.” 

Kun je iets vertellen over successen die er al zijn behaald? 
“Jazeker er zijn meerdere successen die ik kan noemen. Bijvoorbeeld:

*Vulmateriaal voor postpakketten (piepschuim en plastic zakjes lucht) wordt door enkele ondernemers niet langer weggegooid maar opnieuw gebruikt of doorgegeven aan ondernemers die pakketten versturen. 

*Een bedrijf dat pallets repareert voor hergebruik is met een papier producent aan het kijken of het houtafval als grondstof gebruikt kan worden voor het papier. 

*Met 7 lokale ondernemers is een nieuwe bedverhoger (voor bij thuisbevallingen) ontwikkelt die gemaakt wordt van het plastic afval van meerdere ondernemers van een industrieterrein. Momenteel zijn we in gesprek met groothandelaren van de bedverhoger om de business case af te ronden. 

*Ook is er een industrieterrein waarbij meer dan 40 ondernemers hebben deelgenomen aan het project. Met al deze ondernemers zijn we nu aan het kijken om op het terrein een kleine milieustraat op maat te starten waar speciale afvalstromen verzameld kunnen worden voor hergebruik. Denk hierbij aan pallets, papierenkoffiebekers, koffiedrap (hier kunnen zwammen op groeien), ICT afval en dergelijke.

*Ook zijn een tiental ondernemers geholpen in de overstap naar LED verlichting, waarbij gekeken is naar aan aantrekkelijke ROI.” 


Renske, wat betekent duurzaamheid voor jou als persoon?
“Duurzaamheid betekent voor mij 'geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast'. Geproduceerd met duurzame energie en waarbij de restproducten worden ingezet als grondstof voor weer andere producten, wellicht in een andere sector. Ook kijk ik hierbij graag naar het product zelf en de levenscyclus en het hergebruik daarvan. Hoe langer een product meegaat en hoe eenvoudiger het hergebruikt kan worden zonder waardeverlies, hoe duurzamer het product. Uiteindelijk is het streven hierdoor meer met de natuur samen te werken in plaats van de natuur tegen te werken en bronnen uit te putten.”

Wat zijn de grootste uitdagingen rondom InduSym? 
“Er zijn afvalstromen waar nog steeds geen nieuwe bestemming voor gevonden is. Wij zijn daarom in gesprek met meerdere partijen die ondernemers willen verbinden en helpen met duurzaam ondernemen. Iedereen heeft tenslotte weer andere connecties en door samen te werken kunnen we op die manier de meeste ondernemers helpen. Met InduSym hoop ik dat de mogelijkheden laagdrempeliger en overzichtelijker worden, waardoor we ondernemers kunnen verleiden om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Met dit artikel hoop ik ondernemers aan het denken te zetten over hun mogelijkheden, en hen bij interesse vervolgens concreet op weg te helpen.” 

Waar kunnen ondernemers meer informatie vinden?
Meer informatie is te vinden op de website van Keyport: www.keyport.nl/nl/projecten/alles/indusym, maar ik kom ook graag persoonlijk langs!

Renske Cox

0657587920

Renske.cox@keyport2020.nl