Overig

(Provincie) Provincie Limburg

Winkelleegstand staat al enige tijd in het brandpunt van de belangstelling. De kern is een pro-actieve aanpak.

 

LEES VERDER