Uitgelicht

Samenwerking Retail Innovation Center verlengd!

Het Retail Innovation Center gaat zijn derde jaar geheel in stijl van start. Met een Microsoft HoloLens VR-bril op de neus, tekenden bestuurders van o.a. provincie, gemeente en onderwijsinstellingen op dinsdag 19 februari een virtuele samenwerkingsovereenkomst die voor hun ogen in de ruimte werd geprojecteerd.

“Het RIC kan zich weer minstens een jaar lang gaan inzetten voor een toekomstbestendige retail-branche in Limburg. En dat is hard nodig”, zegt wethouder Angely Waajen-Crins, die namens de gemeente Roermond de verlengingsovereenkomst tekende. “Er is veel aan de hand in retailland. De retailer moet zichzelf opnieuw uitvinden. Samen helpen we ze om die stap te zetten. Je merkt dat de aanpak van het RIC aanslaat, steeds meer gemeenten in Limburg sluiten zich aan. En ook daarbuiten wordt goed naar ons gekeken. Het RIC is een landelijk pilotproject.” 

In de praktijk brengen
“Het RIC heeft dan ook al heel wat succesvolle initiatieven op poten gezet”, vindt Waajen-Crins. “Wat ik bijvoorbeeld heel goed vind, is dat leerlingen van Gilde Opleidingen twee keer in de week hier komen om theorieles te volgen. Daarna gaan ze naar hun stageplek elders in de binnenstad om het in de praktijk te brengen. Een mooi voorbeeld van hoe we onderwijs en praktijk bij elkaar brengen en meteen voor nieuwe levendigheid in de binnenstad zorgen.”

Provinciebreed
Het RIC werd twee jaar geleden opgericht. “We hebben meer bereikt dan wat we toen hadden kunnen denken”, zegt programmamanager Vivienne Curvers. “Het RIC vindt ook steeds meer provinciebreed weerklank. Er hebben zich al tien citymanagement-organisaties en gemeenten aangesloten”. Gedeputeerde Hans Teunissen beaamt de focus op de provinciale aanpak, “Wij als provincie zetten breed in op de retail, het RIC werkt in de uitvoering ook nauw samen met het project Expeditie Ruimte waarin we met overheid, onderwijs en ondernemers experimenteren om te komen tot een nieuwe aanpak van Limburgse omgevingsvraagstukken.”

One-stop-shop voor retailinnovatie
Het Retail Innovatie Centrum profileert zich als de one-stop-shop voor retailinnovatie. Het centrum richt zich op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (bijvoorbeeld met een online onderwijsportaal), delen van kennis, en het stimuleren en inspireren van retail-ondernemers. Met de vestiging aan de Kloosterwandstraat in Roermond biedt het bovendien een fysieke plek waar studenten, leerlingen en ondernemers uit de hele provincie aan de slag gaan met bijvoorbeeld workshops, themabijeenkomsten of innovatieprojecten.

Het RIC wordt mogelijk gemaakt door de participanten die op 19 februari instemden met de verlenging van de samenwerking. Op dit moment zijn dat de gemeente Roermond, provincie Limburg, Zuyd Hogeschool, Gilde Opleidingen en MKB Limburg.

Klik hier en kijk mee naar het tekenen van de virituele samenwerkingsovereenkomst.