Brancheverenigingen

INretail

INretail is de grootste brancheorganisatie in retail non-food. INretail lobbyt om ondernemen makkelijker te maken. De retailprofessionals ondersteunen en adviseren over cao, bedrijfsvoering, juridische kwestie en marktontwikkelingen. Daarnaast helpen zij je om je voor te bereiden op de toekomst van het retaillandschap. De kosten van het lidmaatschap zijn afhankelijk van je omzet. Meer informatie over inretail vind je op www.inretail.nl

Detailhandel Nederland

Detailhandel Nederland behartigt de collectieve belangen van de winkeliers. Het doel is om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen winkeliers optimaal kunnen ondernemen. Detailhandel Nederland vertegenwoordigt het midden- en kleinbedrijf (MKB) en grootwinkelbedrijf (GWB) en treedt met één gezamenlijk standpunt naar buiten. Dit versterkt de belangenbehartiging van de detailhandel bij de Nederlandse en Europese overheid. Meer info op www.detailhandel.nl