Retail commissie MKB Limburg

De economische crisis, de demografische krimp, de sterke opkomst van internetshopping, maar bovenal de te omvangrijke vloeroppervlakten hebben ernstige gevolgen (gehad) voor de detailhandel in Limburg. De leegstand is nog nooit zo hoog geweest als nu.

Bij de visievorming en bij de uitwerking daarvan wordt nog teveel over, maar niet mét het MKB gesproken. Het verkrijgen van een evenwichtige en toekomstbestendige detailhandel in Limburg is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en vastgoed. MKB-Limburg pakt daarom graag de handschoen op om samen met de Provincie, gemeenten en vastgoedbedrijven een nieuw en kansrijk perspectief te ontwikkelen voor onze detailhandel. Ieder succes begint met een eerste stap, in dit geval het oprichten van een commissie Retail.

De commissie Retail maakt zich sterk voor de belangen van de detailhandel en is inmiddels hard op weg om met alle partijen samen te werken aan duurzame oplossingen. Meer informatie hierover? Mail naar info@riclimburg.nl